EVOBRITE Ontvetter5.99 EUR

EVOBRITE Alkalische ontvetter

EVOBRITE Degreasing is een zeer effectieve alkalische ontvetter, speciaal ontworpen om hardnekkig vuil zoals verkeersfilm, insectenresten, olieaanslag, vogelpoep, etc. van auto-oppervlakken te verwijderen. Het dringt diep door in het vuil en lost het op zonder de oppervlakken van de auto te beschadigen. Bereid uw auto voor op een volledige wasbeurt of gedetailleerde reiniging met deze krachtige oplossing die effectief de hardnekkigste lagen van het dagelijkse vuil verwijdert. 

Regelmatig gebruik van EVOBRITE Ontvetten behoudt niet alleen het esthetische uiterlijk van de auto, maar beschermt ook de lak van de auto door de ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen. 

Zo gemakkelijk is het om vuil van de lak van de auto te verwijderen voordat u deze wast met EVOBRITE Ontvetter

 1. Zorg ervoor dat het oppervlak koel is en niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht. 
 2. Schud de verpakking goed.
 3. Spuit de ontvetter gelijkmatig over het vuile oppervlak.
 4. Laat ongeveer 5 minuten intrekken. 
 5. Spoel het oppervlak grondig af met water, bij voorkeur heet water, om de reinigende werking te verbeteren.

Het product mag niet worden gebruikt op warme of zonovergoten oppervlakken. Mag niet worden gebruikt op ongeverfde aluminium oppervlakken. Zorg ervoor dat de ontvetter niet opdroogt op het oppervlak voordat u deze afspoelt. 

Het flesje bevat 150 ml. Sproeipomp inbegrepen.

Producten die u mogelijk nodig heeft bij het wassen van de auto na het ontvetten

 • Washandschoen  - een mooiere en zachtere manier om de auto te wassen.
 • Spons  - iets grotere spons is ontworpen om comfortabel in de hand te passen
 • Wasspons - een iets ruwere wasspons voor sterk vervuilde velgen
 • Insectenspons  - verwijdert snel en effectief vliegen, muggen en andere insecten.
 • Wasborstel - Voor echt vuile velgen, bumpers etc.
 • Velgenborstel  - met een velgenborstel bereik je vuil in alle holtes op de velg.
 • Droogdoek - droogt eenvoudig en snel al het water na het wassen om uitdroogvlekken op de lak te voorkomen.
 • Zeem leer  - veeg vloeistof weg op details waar de veegdoek niet kan komen.

AANDACHT! De producten van EVOBRITE worden alleen verkocht in verband met de aankoop van zonnefilm. 


Volgens de CLP-verordening (EG) 1272/2008 is iedereen die chemische producten verkoopt verplicht om te informeren over de gevaarlijke eigenschappen van een product. Lees vóór gebruik zorgvuldig de gevareninformatie op de verpakking. Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

GEVAAR

VEROORZAAKT ERNSTIGE CORROSIE AAN HUID EN OGEN. Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van voedsel, diervoeder, medicijnen en dergelijke. Beschermd tegen vorst. Gebruik oogbescherming, beschermende handschoenen en beschermende kleding. Houd de verpakking of het etiket bij de hand als u medische hulp moet inroepen. NA INSLIKKEN: Mond spoelen. Geen braken opwekken. IN GEVAL VAN CONTACT MET DE HUID (INCLUSIEF HAAR): Verwijder onmiddellijk alle bespatte kleding. Spoel de huid af met water. BIJ CONTACT MET DE OGEN: zorgvuldig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder indien mogelijk eventuele contactlenzen. Ga door met spoelen. Neem onmiddellijk contact op met het ANTIGIFCENTRUM. De inhoud/verpakking wordt afgegeven bij een erkende afvalvoorziening. Lege/drupvrije verpakkingen worden gesorteerd als hard plastic. Inhoud: NATRIUMHYDROXIDE, <5% niet-ionische oppervlakteactieve stoffen, <5% amfotere oppervlakteactieve stoffen.


UFI-code: E8TE-VESP-WOOY-WMMK