EVOBRITE Autowasset - 25% korting

37.99 EUR

28.29 EUR

EVOBRITE Autowasset - Complete oplossing voor een sprankelend schone auto - 25% korting!

Geef uw auto de zorg die hij verdient met het EVOBRITE Autoverzorgingspakket. Nu kunt u eenvoudig en effectief alledaags vuil en insecten verwijderen die uw auto aantasten, met producten die zijn ontworpen om van uw autowasbeurt een plezierige ervaring te maken. Daarnaast bieden wij momenteel een uitzonderlijke aanbieding aan met 25% korting  op het gehele pakket!

EVOBRITE Autowasset omvat:

  • EVOBRITE Ontvetten: Krachtige formule die olie, roet en straatvuil effectief oplost.
  • EVOBRITE Insectenverwijdering : Speciaal aangepaste oplossing die insectenresten snel verwijdert zonder de lak te beschadigen.
  • EVOBRITE Autoshampoo: Hoogwaardige shampoo die een glanzende afwerking geeft en de oppervlakken van de auto beschermt.
  • Wasspons voor ontvetten: Poreuze spons ontworpen om de reinigingskracht te maximaliseren.
  • Insectenspons voor insectenverwijdering: Zachte maar effectieve spons speciaal ontwikkeld om hardnekkige insectenvlekken te verwijderen.
  • Washandschoen voor de shampoo: Zachte washandschoen die ervoor zorgt dat de shampoo gelijkmatig over de oppervlakken van de auto wordt verdeeld zonder krassen.
  • Suède om te drogen: natuurlijk suède dat water effectief absorbeert en een streeploze glans achterlaat.

Met EVOBRITE Autowasset heeft u alles wat u nodig heeft om uw auto de lift te geven die hij nodig heeft. Bestel vandaag nog en ervaar het verschil met professionele producten ontworpen voor liefhebbers van autoonderhoud! De flesjes bevatten 150 ml. Sproeipomp inbegrepen.Volgens de CLP-verordening (EG) 1272/2008 is iedereen die chemische producten verkoopt verplicht om te informeren over de gevaarlijke eigenschappen van een product. Lees vóór gebruik zorgvuldig de gevareninformatie op de verpakking. Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

autoshampoo :

GEVAAR! 
Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Vermijd inademen van nevel, dampen of spray. Gebruik beschermende handschoenen en oogbescherming. Houd de verpakking of het etiket bij de hand als u medische hulp moet inroepen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: zorgvuldig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder indien mogelijk eventuele contactlenzen. Ga door met spoelen. Zoek medische hulp. Bevat: NATRIUMLAURYLETHER SULFAAT, ALCOHOLEN C9-C11, GEËTHOXYLEERD, 1,2-BENZISOTHIAZOLE-3(2H)-ONE. 5-<15% Anionogene oppervlakteactieve stoffen. 5-<15% Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen. <5% Amfotere oppervlakteactieve stoffen. Benzisothiazolinon. Voorkom lozing in de riolering. Verpakkingen die niet volledig geleegd zijn, kunnen resten van gevaarlijke stoffen bevatten en moeten daarom als gevaarlijk afval worden afgevoerd. Volledig geleegde verpakkingen kunnen worden geretourneerd voor materiaalrecycling.

UFI-code: NMMR-7MHXW00P-FS96

Ontvetten  :GEVAAR

VEROORZAAKT ERNSTIGE CORROSIE AAN HUID EN OGEN. Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van voedsel, diervoeder, medicijnen en dergelijke. Beschermd tegen vorst. Gebruik oogbescherming, beschermende handschoenen en beschermende kleding. Houd de verpakking of het etiket bij de hand als u medische hulp moet inroepen. NA INSLIKKEN: Mond spoelen. Geen braken opwekken. IN GEVAL VAN CONTACT MET DE HUID (INCLUSIEF HAAR): Verwijder onmiddellijk alle bespatte kleding. Spoel de huid af met water. BIJ CONTACT MET DE OGEN: zorgvuldig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder indien mogelijk eventuele contactlenzen. Ga door met spoelen. Neem onmiddellijk contact op met het ANTIGIFCENTRUM. De inhoud/verpakking wordt afgegeven bij een erkende afvalvoorziening. Lege/drupvrije verpakkingen worden gesorteerd als hard plastic. Inhoud: NATRIUMHYDROXIDE, <5% niet-ionische oppervlakteactieve stoffen, <5% amfotere oppervlakteactieve stoffen. 

UFI-code: E8TE-VESP-WOOY-WMMK

Insectenverwijdering:


WAARSCHUWING!

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Gebruik oogbescherming. Bij aanhoudende oogirritatie: Medische hulp inroepen.
Lege/drupvrije verpakkingen worden gesorteerd als hard plastic. Vorstvrij bewaren. Inhoud: <5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, parfum.

UFI-code: 36A0-J0TR-900V-STJ5