EVOBRITE Bandenverzorgingsset -20% korting

33.29 EUR

24.99 EUR

EVOBRITE Bandenverzorgingsset - Voor een ongeëvenaarde glans en netheid op uw wielen - 20% korting

Geef uw velgen en banden de aandacht die ze verdienen met de EVOBRITE Tyre Care Kit. Onze uitgebreide oplossing biedt u alles wat u nodig heeft om de esthetische staat van de wielen, die cruciaal is voor het algehele uiterlijk van de auto, te herstellen en te behouden.

Het EVOBRITE Bandenverzorgingsset omvat:

  • EVOBRITE Velgreiniging: Een krachtige formule die effectief remstof, strooizout en ander hardnekkig vuil van uw velgen verwijdert zonder het oppervlak te beschadigen.
  • EVOBRITE Band glans: Geeft uw banden een diepzwarte en langdurige glanzende afwerking, terwijl ze worden beschermd tegen barsten en vervaging door weersinvloeden.
  • Velgenborstel: Speciaal ontworpen om in alle hoeken en gaten te komen en de velgen grondig te reinigen voordat u velgenreiniger aanbrengt.
  • Velgenborstel: Perfect voor het gedetailleerd aanbrengen van velgenreiniger, waardoor elk onderdeel van de velg vlekkeloos schoon blijft.
  • Bandenspons: Een hoogwaardige spons die zorgt voor een gelijkmatige applicatie van de bandenglans voor een professioneel eindresultaat.

Gebruik de EVOBRITE Bandenverzorgingsset regelmatig om uw wielen in topconditie te houden. Met deze producten verlengt u niet alleen de levensduur van uw velgen en banden, maar zorgt u er ook voor dat uw auto er altijd op zijn best uitziet op de weg. Het flesje bevat 150 ml. Sproeipomp inbegrepen.


Volgens de CLP-verordening (EG) 1272/2008 is iedereen die chemische producten verkoopt verplicht om te informeren over de gevaarlijke eigenschappen van een product. Lees vóór gebruik zorgvuldig de gevareninformatie op de verpakking. Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Velgen reinigen:

WAARSCHUWING
 Schadelijk bij inslikken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Houd de verpakking of het etiket bij de hand als u medische hulp moet inroepen. Buiten bereik van kinderen houden. Vermijd inademen van nevel/damp/rook/spray. Gebruik beschermende handschoenen/oogbescherming. In geval van huidirritatie of huiduitslag: Zoek medische hulp. De inhoud/verpakking wordt afgegeven bij een erkende afvalvoorziening. Inhoud: <5% An-, niet- en amfotere oppervlakteactieve stoffen, kalkbinders, roestoplossers en ammoniak.

UFI-code: 36A0-J0TR-900V-STJ5

Glans van banden:

GEVAAR! 
Kan dodelijk zijn bij inslikken of bij inademing. Irriterend voor de huid. Veroorzaakt ernstig oogletsel.   Houd de verpakking of het etiket bij de hand als u medische hulp moet inroepen. Buiten bereik van kinderen houden. Gebruik oogbescherming. BIJ CONTACT MET DE OGEN: zorgvuldig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder indien mogelijk eventuele contactlenzen. Ga door met spoelen. Bevat 60 - 80% nafta, licht gedearomatiseerd; 25 -40% Hexadecylaminoethylaminopropylpolydimethylsiloxaan. Inhoud E,-1-,2,6,6-trimethyl-1-cyclohex-3-enyl,but-2 en-1-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Lege/drupvrije verpakkingen worden gesorteerd in hard plastic. 

UFI-code: 045D-6X09-Y00E-82YK